Temel Afet Bilinci Eğitimi ve Afet İstasyonu Kurulması Projesi

Yerel Halk Acil Durum Eylem Planı doğrultusunda, acil durumlarda neler yapılması gerektiğine dair yerel halka temel afet bilinci eğitimi verilirken, insanların müdahalelerde daha aktif olabilmesi için Akpınar ve Tayakadın Mahallelerine konteyner kurulmuştur. Bu konteynerlerin kurulumu ve malzemeleri Şubat 2017’de İGA tarafından karşılanmış ve ilgili belediyelere teslim edilmiştir.