İstanbul Modern Sanat Atölye Çalışmaları

 Ağustos 2017’de, İstanbul Modern Müzesi işbirliğinde, komşu mahallelerde ilköğretim okullarına kayıtlı olan 11-13 yaş aralığındaki çocuklara yönelik iki aylık bir sanat okulu organize edilmiştir. Bu çalışmada, Türkiye’de tanınmış dört sanatçının; müzik, grafiti, dans ve hareket, heykel olmak üzere dört farklı dalda düzenlediği atölye çalışmaları ile çocukların hayal güçlerini tetiklemek ve yaratıcılıklarını artırmak amaçlanmıştır. Çalışmalara toplamda 70 çocuk katılmıştır. Atölye çalışmaları kapsamında yapılan çalışmalar şöyledir:

  • Müzik Atölyesi: Müziğini kendin yarat başlığı altında gerçekleşen programda katılımcılar, sanatçı ve ses mühendisiyle birlikte takım çalışmasına katılarak, çeşitli enstrümanlarla ortak bir müzik parçası hazırlamışlardır.
  • Grafiti Atölyesi: Grafiti sanatçısı ile gerçekleşen atölye çalışmasında, çocuklar imaj ve slogan fikirleri üreterek fikirlerini etkinlik için ayrılan alana taşımışlardır.
  • Dans ve Hareket Atölyesi: Dans öğretmeni ile gerçekleşen bu atölye çalışmasında, katılımcıların bedeni ile zihni arasındaki ilişkiyi geliştirerek bedensel koordinasyonun güçlenmesi amaçlanmıştır.
  • Heykel Atölyesi: Heykel sanatçısı ile gerçekleşen bu programda katılımcıların, hacim yüzey kütle gibi temel kavramlarla birlikte oyma ve yontma tekniğiyle hayal güçlerini kullanarak heykeller ortaya çıkarmaları amaçlanmıştır.