Talep Formu

Kargo Şehri, Gümrük Bölgesi, Kargo Acenteleri Binası Ofis Talep Formu

GENEL BİLGİLENDİRME

İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi arasında 19 Kasım 2013 tarihinde İstanbul Havalimanı’nın (bundan böyle İH olarak anılacaktır) Yap-İşlet-Devret Modeli çerçevesinde yaptırılmasına ilişkin olarak “Uygulama Sözleşmesi” akdedilmiştir. Uygulama Sözleşmesi kapsamında İGA, sözleşme konusu yerlerin; havalimanının operasyonel ve ticari faaliyetlerini destekleyecek doğrultuda bina ve tesisler inşa edip işletmesi hususunda yetkilendirilmiştir.

İGA, söz konusu bu yetki kapsamında; Kargo Şehri, Gümrük Bölgesi, Kargo Acenteleri Binası içinde yer alacak ofislerin tahsisini gerçekleştirecektir.

Bahse konu binadaki ofislerin yer teslimleri; açılıştan yaklaşık 3 ay öncesinde gerçekleştirilecek; ofis tahsisi yapılan kurum ve kuruluşlar tefrişat faaliyetlerini açılışa en geç 1 ay kala bitirecek ve operasyona hazır olacaklardır. Dolayısıyla ofis tahsis işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacaktır.

Bu kapsamda; İGA, Kargo Şehri, Gümrük Bölgesi, Kargo Acenteleri Binası içinde yer alacak ofislerin ön talep toplama işlemini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu Bilgilendirme Dokümanı hiçbir şekilde İGA veya temsilcileri için hukuken bağlayıcı ve sorumluluk doğurucu bir belge olarak algılanmayacaktır. İGA, Bilgilendirme Dokümanının tamamını veya bir kısmını herhangi bir aşamada, değiştirme, iptal etme, yeniden düzenleme haklarını tek taraflı olarak saklı tutar. Her ne şekilde olursa olsun, İGA Bilgilendirme Dokümanı nedeni ile ortaya çıkabilecek hiçbir zarar, ziyan tazminat nedeni ile sorumlu tutulamaz. Bilgilendirme Dokümanı ve ekleri İGA’nın mülkiyetinde olup, bütün hakları saklıdır.

GEREKLİ BELGELER

İH Kargo Şehri, Gümrük Bölgesi, Kargo Acenteleri Binasında; tüzel kişilik olarak yer alıp faaliyet göstermek isteyen kuruluşların;

İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. web sitesi (www.igairport.com), İstanbul Havalimanı bölümünde yer alan sekmede; ilgili Talep Formunu indirerek doldurup, aşağıda listelenen bilgi ve belgeler ile birlikte; isletme.talep@igairport.com adresine göndermeleri gerekmektedir.

  • Şirket Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Belgeler,
  • Şirket faaliyetlerini tanıtan genel bilgi notu
  • Ticaret Sicilinden alınmış faaliyet belgesi,
  • Şirket imza sirküleri,
  • Şirket vergi levhası,
  • Var ise; Atatürk Havalimanı ve/veya diğer havalimanlarında şirket tarafından kullanılan mahallere ait ayrıntılı bilgiler,
  • İH Kargo Şehri, Gümrük Bölgesi, Kargo Acenteleri Binasında talep edilen ofislere ilişkin ayrıntılı bilgi ve açıklamalar ile doldurulmuş Talep Formu.


Gerektiği durumda ilave belgeler İGA tarafından istenebilecektir.

KOŞULLAR

İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş.; İH Kargo Şehri, Gümrük Bölgesi, Kargo Acenteleri Binası içindeki ilgili ofisleri; alt yapı donanımı tamamlanmış, boş ve kullanıma hazır olarak teslim edecek, ofislere ilişkin tefrişat kiracı firmalar tarafından tamamlanacaktır.

Kargo Şehri, Gümrük Bölgesi, Kargo Acenteleri Binası 3 kattan oluşmaktadır. Ofisler; yaklaşık 13 m² ile 19 m² arasında değişkenlik göstermektedir. Ofislerin bulunduğu bölgeye göre 3 farklı fiyat kategorisi belirlenmiştir. Talep formunda istenilen m²’nin belirtilmesi gerekmektedir. İhtiyacın fazla olması durumunda, ofislerin birleştirilerek kullanılması mümkündür. Talebin yüksek olması durumunda; doldurulacak olan Talep Formunda belirtilen tercih sıralamasına göre, 2. yada 3. tercihlere göre yerleştirme yapılabilir.

Eklerde bina ve alanlara dair detaylı bilgiler iletilmektedir.

1.Kategori : 120 Eur / m² ay
2.Kategori : 110 Eur / m² ay
3.Kategori : 100 Eur / m² ay

Kira ücretlerine elektrik, su, ısıtma-soğutma, havalandırma ve Genel Giderlere Katılım Payı (GGKP) dahil değildir. Bunlar için;

  • Kiralanan hacmin; elektrik, su, arıtma, ısıtma-soğutma, havalandırma giderlerine ilişkin ücretlendirmeler; “Elektrik, Su, Arıtma, Isıtma - Soğutma ve Havalandırma Tarifesine” göre yapılır.
  • Çevre düzenlemesi, altyapı (pis su şebekesi, kullanma suyu, arıtma vb.) ve genel ulaşım yolları tesisi ve ıslah idamesi, çevre ve yol aydınlatması, ortak kullanıma açık yerlerin ısıtma-soğutma, havalandırma, temizlik, güvenlik, genel idare hizmetleri vb. işletme giderleri için aylık kira bedelinin üzerine; %20 oranında ilave GGKP bedeli tahakkuk edecektir.
  • %18 KDV uygulaması yapılacaktır.

Otopark Hizmeti : Kargo Şehri, Gümrük Bölgesi, Kargo Acenteleri Binası çalışanları için abonelik sistemi uygulanacak olup, operasyona geçilecek yılın otopark ücret tarifesinde yer alacak abonman ücreti uygulanacaktır.

4. SÜREÇ BİLGİLENDİRMESİ

Gerekli belgeler ve taleplerin alınması akabinde, talebin uygun bulunması durumunda, İGA; sözleşmeye ilişkin hususları müzakere etmek üzere firmalarla temasa geçecektir. İGA, bu bilgilendirme sonrasında gelecek cevaplarla potansiyel talebi tespit ederek ve talepte bulunan bütün kurum ve kuruluşların taleplerini objektif ve hakkaniyete dayalı bir esasta karşılamayı amaçlamaktadır.

İYH Kargo Şehri, Gümrük Bölgesi, Kargo Acenteleri Binası ofis tahsisi başvurusunda bulunmak; ilgili ofislerin tahsisinin garanti olduğu anlamına gelmemekle birlikte, İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş.’nin ilgili talepleri kısmen veya tümüyle reddetme hakkı bulunmaktadır.

İLETİŞİM

Konu ile ilgili tüm iletişim, bilgi ve belge paylaşımı; sadece İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş.’nin isletme.talep@igairport.com adresinden olacaktır.

EKLER :