Teknik Hizmetler

İstanbul Havalimanı sınırları içinde yer alan Terminal binası, Destek binaları, Apron, Pist ve Taksiyolları ile Çevre üniteleri gibi tesis ve alanlar için enerji ve su kaynaklarının temini, iletimi ve dağıtımı ile önleyici, düzeltici ve arızi bakım ve işletme faaliyetlerinin verimli, sürdürülebilir ve güvenli gerçekleşmesi ve uluslararası standartlara uygun olarak sistematik yaklaşımlarla operasyon yönetiminin kesintisiz altyapısının sağlanması amacıyla profesyonel mühendis ve teknik kadromuz, 7/24 görev almaktadır.

Havalimanı işletme sürecine ait teknik altyapı gerekliliklerini, ISO50001:Enerji Yönetim Sistemi ve ISO55001:Varlık Yönetim Sistemi standartlarına paralel olarak karşılamak üzere, Bakım Yönetim Programı, Bina Otomasyon Sistemleri ve Merkezi İzleme, Kontrol Noktaları vasıtası ile işletme sürecinde aksamalara yol açabilecek sorunları, periyodik olarak yapılan tetkikler ile belirlemek ve önlemek, tüm süreçlerin maksimum verim ve güvenlik koşullarında gerçekleşmesini sağlamak, “Teknik Hizmetler” biriminin temel amaç ve hedeflerini oluşturmaktadır.​​