Hava Tarafı Operasyon

​​Hava Tarafı Operasyon Direktörlüğü, hava aracı hareketlerinin gerçekleştiği Pist - Apron - Taksiyolu (PAT) sahası içerisinde uçuş ve yer emniyetinin sağlanması, PAT sahasının kesintisiz olarak uçuşa elverişliliğinin idamesi, sorumluluk sahası içerisinde faaliyet gösteren tüm paydaşların ilgili emniyet ve operasyonel mevzuat, yönerge ve el kitapları dahilinde koordinasyonu, Emniyet Yönetim Sisteminin uygulanması, meydana gelen her tür acil durumda yangın ile mücadele, hayat kurtarma ve hareket kabiliyetini kaybetmiş hava araçlarının kaldırılması, kar ve yabancı madde temizliği, hava araçlarının park yeri planlaması ve nihai olarak havaalanı sertifikasının muhafazası ile görevlidir. Ayrıca, hava tarafı araç ve sürücü yetkilendirmelerinden, apron ehliyetlerinin düzenlenmesi ve ‘’Apron Araç Plakası ‘’, ‘’Araç Tanıtım Kartı ‘’ taleplerinin karşılanmasından; hava tarafı operasyon sürecinin ulusal / uluslararası mevzuatlar çerçevesinde ve kabul edilebilir emniyet seviyelerinde devam ettiğinin gözetimi kapsamında, hava tarafı denetimlerinin gerçekleştirilmesi, uygunsuzluk ve ihlallerin tespiti ile cezai müeyyidelerin uygulanmasından / takibinden sorumludur.​