Operasyon

Havalimanı paydaşlarımız, yolcularımız ve yakınlarının; havalimanı kapısından girdiği andan uçağın teker kestiği ana kadar geçen tüm süreçler boyunca, artan dijitalleşme ile beraber, kesintisiz bir müşteri deneyimi (seamless passenger experience) yaşaması için çalışmalar yapılmaktadır.

Sağlıklı bir sürdürülebilirlik uygulaması için; 3 alt faktör olan ekonomik, sosyal ve çevresel parametreler, şirketlerin tüm temel stratejik ve operasyonel süreç ve karar alma mekanizmalarına dahil edilmektedir.

En az dış müşterilerimize verdiğimiz önemi iç müşterilerimiz olan çalışanlara hissettirmek için; çalışanlarımıza emniyeti, adaleti, sosyal duygularını ve yenilikler ortaya çıkartabilmeleri için gerekli ortamı hazırlamak, çalışanlar tarafından tercih edilen bir kurum kültürü oluşturmayı hedeflemekteyiz.

Kurumsal sürdürülebilirliğin sağlanması, operasyonel stratejilerin uygulama diline başarılı bir şekilde çevrilmesi ve dış unsurlara karşı kararlı olunabilmesi adına; performans ölçümleri & sapmalar sürekli olarak gözlemlenerek ve gerekli iyileştirmeler yapılarak maksimum müşteri memnuniyeti & verimliliğe ulaşmak hedeflenmektedir.

Bu doğrultuda; Genel Müdür (Ops.) Yardımcılığı bünyesinde bulunan Terminal, Hava Tarafı ve Teknik Hizmet birimlerinin tam entegrasyon halinde olabilmesi için Havalimanı Operasyon Kontrol Merkezi (AOCC) konsept yönetimi hedeflenmiştir.

Bu yaklaşım sayesinde; bir taraftan Terminal ve Hava Tarafı, birim hedeflerini kurum hedeflerine uyumlu hale getirirken, diğer taraftan havalimanı paydaşlarının hedefleri de dikkate alınarak AOCC tarafından tüm operasyon  gerçek zamanlı gözlemlenerek proaktif bir yönetim şekli uygulanacaktır.