İş Sağlığı ve Güvenliği

Amaç

İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının TS 18001 standardı ve yayınlanmış olan her türlü yasal mevzuata uygun olarak yerine getirilmesi ve denetlenmesini tüm çalışanların ve ilgili tarafların katılımını sağlayarak Sıfır Tolerans, Önce İş Güvenliği ve Proaktif İSG uygulamaları ile gerçekleştirmektir.

Kapsam

İGA Havalimanları olarak faaliyet yürüttüğümüz tüm alanlarda ve paydaşlarda İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarını kapsar.

Genel İSG Hedeflerimiz

Sıfır İş Kazası

Sıfır Meslek Hastalığı

Misyon

İş sağlığı ve güvenliğinde tüm paydaşlarımızla, Ulusal ve Uluslararası İSG standartlarında yönetim sistemleri oluşturarak, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde ilgili tüm taraflarla işbirliği yaparak faaliyetlerimizi gerçekleştirmek.

Vizyon

İSG alanında Ulusal ve Uluslararası alanda en güncel ve ileri uygulamaları tüm faaliyet alanlarında uygulayarak bu alanda öncü bir kuruluş olmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

  • Önce insan yaklaşımıyla faaliyetlerimiz süresince, olabilecek bütün kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için sıfır tolerans ve sıfır kaza hedefine yönelik bir İSG kültürü oluşturup, bu kültürü tüm iş çevremizle paylaşmayı,
  • İSG Yönetim Sistemi oluşturarak tüm faaliyetlerimizde sürekli geliştirmeyi ve iyileştirmeyi sağlamak için İSG hedefleri koymayı, bu hedeflere ulaşmayı ve etkinliği sağlamayı,
  • Ülkemizde yürürlükte olan İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili mevzuata, işveren şartnamelerine ve diğer uluslararası standartlara ve tüm uygunluk yükümlülüklerine eksiksiz uymayı,
  • İSG tüm yöneticilerin ve çalışanların ortak sorumluluğu ve yürütülen işlerin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu bağlamda, Davranış Odaklı İSG Kültür'ünü ve Gözlem Sistemi'ni oluşturarak çalışanlar arasında katılım, teşvik ve motivasyonu sağlamayı,
  • İSG ile ilgili gerekli olan eğitimleri tüm çalışanlara vermeyi,
  • Kazaya sebebiyet verebilecek tehlikeli ortamların oluşmasını engellemeyi ve oluşabilecek tehlikeli ortamları ortadan kaldıracak önlemleri almayı,
  • Tüm faaliyetlerde risk değerlendirmesi yapmayı, tespit edilen riskleri minimize etmek için uygun kontrol mekanizmaları geliştirmeyi ve uygulamayı,
  • Acil durum planlarını oluşturarak acil durumlara karşı en kısa sürede ve en etkin şekilde müdahale edebilecek bir organizasyon oluşturmayı ve etkinliğini sağlamayı,
  • Tüm ilgili taraflar için İSG değerlendirme sistemini oluşturarak yasal gerekliliklere ve İGA İSG yönetim Sistemi ilkelerine uymalarını sağlamayı,
  • Periyodik denetim ve kontrollerle, İSG yönetim sisteminin ve uygulamalarının etkinliğini ölçmeyi, sürekli iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz