İGA, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi’ne Katıldı

2-13 Aralık tarihleri arasında İspanya’nın Madrid kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı’nda (COP25) İGA’nın Çevre ve Sürdürülebilirlik Politikaları anlatıldı. 11 Aralık’ta düzenlenen Sıfır Atık Paneli’nde bir konuşma gerçekleştiren İGA CEO Danışmanı Ülkü Özeren, İstanbul Havalimanı’ndaki Sıfır Atık çalışmalarını ve atık konusunda gelinen son noktayı aktardı. 

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren İGA, operasyonel başarılarıyla küresel HUB haline gelen İstanbul Havalimanı’nda, çevre ve sürdürülebilirlik konuları özelinde yürüttüğü faaliyetlerle de ön plana çıkıyor. 2-13 Aralık tarihleri arasında Madrid’de düzenlenen İklim Değişikliği Zirvesi’nde Türkiye Pavilyonu’nda düzenlenen Sıfır Atık Paneli’nde konuşmacı olan İGA CEO Danışmanı Ülkü Özeren İstanbul Havalimanı’nda başarıyla sürdürülen çalışmaları anlattı.

Atık sorunu kaynağında çözülüyor…

İstanbul Havalimanı’ndaki atık yönetimi stratejisini anlatan Özeren, atık sorununu kaynağında ayrıştırmanın önemini vurguladı. Ülkü Özeren, kaynakları daha verimli kullanma yönünde, başta atık oluşumunun yollarının bulunmasının gerekliliğine dikkat çekerken, bu çalışmalar sonucunda atık miktarının azaltılabileceğinin altını çizdi.

İstanbul Havalimanı’nda faaliyet gösteren İGA dahil tüm tarafların atıklarını kâğıt-karton, ambalaj, cam, organik ve evsel atık olarak beş farklı kategoride ayrıştırdığını belirten Özeren, tüm atık yönetimi altyapısının geri dönüşüm sağlayacak şekilde atık toplayacak ve işleyecek şekilde dizayn edildiğini ifade etti. Özeren, bu konuda paydaş yönetiminin önemini vurgularken, İstanbul Havalimanı’nda faaliyet gösteren işletmelerin de ortak sinerjiyle Sıfır Atık Programı’na uygun hareket ettiğini belirtti. Bu doğrultuda İGA liderliğinde İstanbul Havalimanı’nın Sıfır Atık Deklarasyonu 18 ana paydaşın CEO’ları tarafından imza altına alındı.

Hedef “Sıfır Atık”

İstanbul Havalimanı’nda ‘Sıfır Atık Prensipleri’ bakımından maksimum tasarrufu sağlamayı hedeflediklerini söyleyen İGA CEO Danışmanı Ülkü Özeren, konuşmasında şu noktalara değindi: “İstanbul Havalimanı’ndaki tüm çalışmaların tüm paydaşlarımızda beraber sürdürülebilir olması için gayret gösteriyoruz.

İstanbul Havalimanı’nda yürütülen tüm çalışmalar; sürdürülebilirlik temelinde ele alınmıştır. Henüz dizayn aşamasındayken yürütülen çalışmalar ile tek çatı altında dünyanın en büyük binası olan terminal binamız, konvansiyonel sistemlere göre %24 enerji verimliliği ve %40 su verimliliği sağlanacak şekilde inşa edildi. Yani daha terminal binamızı hizmete almadan 3700 hanenin yıllık enerji tüketimi kadar enerjinin az tüketilmesini, 6750 hanenin su tüketimi kadar daha az su tüketilmesini sağlamış olduk. Ulusal hattan enerjimizi tedarik ederken, yenilenebilir enerji kaynaklı satın alımları önceliklendirdik ve nihayetinde kalan karbon ayak izimizi de; karbon kredisi satın alarak sıfırlıyoruz.

İklim Değişikliği Adaptasyon ve Eylem Planı dahilinde havalimanımızı iklim değişikliğine uyumlu hale getirdik. Daha az karbon ayak izi üretilmesi için atık yönetimine dikkat ediyoruz.’’

İGA’nın Sıfır Atık stratejisi…

İstanbul Havalimanı’nda günde yaklaşık 115 ton atık üretildiğini ifade eden Özeren, Sıfır Atık Programı sayesinde sağlanan kazanımlar ile havalimanının açıldığı tarihten bu yana 940 bin ton daha az karbondioksit salınımı, 11 bin ton daha az yakıt tüketimi ve 31 milyon kilowatt daha az enerji tüketimine neden olduğunu belirtti. Ülkü Özeren, atıkların depolanmak yerine geri kazanılmasıyla da 20.000 m3 atık depolama hacminden tasarruf sağlandığını, katı atık yönetimine ilaveten yine Sıfır Atık programı kapsamında havalimanında ortaya çıkan tüm atık sular geri dönüştürülerek tekrar kullanıldığını kaydetti. Bu da yıllık 2 milyon m3’lük suya karşılık geliyor.