Sürdürülebilir Bir Bakış 

İstanbul’u dünyanın en önemli havacılık merkezi haline getirecek olan İstanbul Yeni Havalimanı Projesi, sadece büyük ve sürdürülebilir bir altyapı projesi değil, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına da güçlü katkı yapacak bir “itici güç” olacaktır.

Tüm fazları tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcu kapasiteli olacak İstanbul Yeni Havalimanı, inşaat sürecinde çevre, biyoçeşitlilik, zemin tevzii, yerel işgücü kullanımı, tedarik zinciri ve taşeron ağı, insan hakları uygulamaları ve paydaş ilişkileri başta olmak üzere uluslararası kabul görmüş tüm sürdürülebilirlik uygulamalarını hayata geçirmektedir.

Bu çerçevede İGA, ABD merkezli Sürdürülebilir Altyapılar Enstitüsü (ISI) tarafından sertifikasyonu yapılan Envision Rating System kapsamında sürdürülebilirlik uygulamalarını da raporlamaya başlamıştır. Bunun yanı sıra, İstanbul Yeni Havalimanı’nın USGBC (Amerikan Yeşil Binalar Konseyi) tarafından oluşturulan LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Sertifikasyon süreci de başarıyla devam etmektedir.

İGA Sürdürülebilirlik Raporu